Campionat 4×4

Dins dels actes que es duran a terme en el mes d’octubre amb motiu del 25é. aniversari del club, s’ha organitzat un campionat social 4×4 obert a tothom ( jugadors/ores en actiu, veterans/es, aficionats/des, mares, pares, … ).

Per fer que aquesta activitat reuneixi a la major quantitat de gent us demanem que feu difusió entre els vostres amics i familiars (i antics jugadors i socis del club) .

Es recomanable que els equips ( porter + 3 i un parell de canvis ) siguin de la mateixa categoría puguent barrejar nois i noies.

En quant als veterans seria convenient que fossin d’una mateixa època.

També voldríem si fos possible que els familiars dels jugadors/ores formin equips per a jugar entre ells/es.

Per tant les categories seran 6 : Infantil mixte, cadets/juvenils, sénior masculí, sénior femení veterans/es/exjugadors/ores i pares/mares/familiars jugadors/ores mixte.

Els partits seran arbitrats per jugadors/ores de la mateixa categoría que en aquell moment no juguen.


“ANEU FENT CÓRRER LA VEU”


Data i lloc de celebració : 26 d’octubre de 2013. Pavelló del Temple. Horari : Matí i tarda amb horaris a determinar segons categories i edats. Com apuntar-se : Enllaç

Anuncis